Výzva TA ČR Delta na spolupráci se zahraničním

Výzva TA ČR Delta na spolupráci se zahraničním
11.5.2018

 Dne 6. června 2018 bude vyhlášena výzva TA ČR Delta na spolupráci s čínskými teritorii Zhejiang (Če-ťiang), Jiangsu (Ťiang-su), Tchaj-wanem, Spolkovou republikou Německo, Korejskou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou.

Podmínky by měly být stejné jako v TAČR Delta v loňském roce, tj. podporuje projekty aplikovaného nebo experimentálního výzkumu v oblasti Průmysl 4.0. Programu DELTA se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč ze země, v níž sídlí partnerská agentura a minimálně jeden uchazeč z České republiky, který je podnikem.

Program DELTA má za cíl zlepšit přístup týmů z České republiky k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy. Synergickým efektem programu DELTA je také přenos „dobré praxe“ a osvědčených postupů ze zahraničí do České republiky.

Bíce informací o chystané 6. výzvě: tacr.cz/program-delta/sesta-verejna-soutez