Výzva programu Sustain-T: vydejte se na stáž do Latinské Ameriky

Výzva programu Sustain-T: vydejte se na stáž do Latinské Ameriky
7.10.2016

V rámci programu Sustain-T, partner programu Erasmus Mundus, byla vyhlášena 3. výzva na podporu mobility studentů a vědeckých i administrativních pracovníků mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou. Tematicky je program zeširoka navázán na udržitelný rozvoj. Výzva bude otevřena do 27. října 2016.

Programu se mohou zúčastnit studenti od úrovně bakalářů po doktorandy, vědci i administrativní pracovníci univerzit. Délka stáže se různí, obvykle se jedná o deset měsíců.

Zájemci si mohou vybrat z jednoho z připravených kurzů přímo na stránkách programu Sustain-T.

Stipendium pokrývá cestovní náklady (zpáteční letenka), ubytování, pojištění a školné. Částky se různí podle úrovně studia žadatele. Většina institucí požaduje dobrou znalost španělštiny nebo portugalštiny, není to ale pravidlem. Mezi partnerskými institucemi jsou univerzity v Argentině, Bolívii, Brazílii, Kolumbii, Ekvádoru, Panamě, Paraguayi a Peru.