Výzva pro zájemce o volná místa ve Správní radě EIT

Výzva pro zájemce o volná místa ve Správní radě EIT
9.8.2017

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvu pro zájemce o pět volných míst ve své Správní radě, která má rozhodovací pravomoci při řízení EIT a rovněž vybírá, jmenuje a hodnotí znalostní a inovační společenství. 

Přihlášky zájemců posoudí Řídicí výbor ustavený zvláště pro tento účel a vytvoří seznam potenciálních kandidátů. Po schválení Správní radou EIT bude seznam předán na podzim 2017 Evropské komisi, která by nové členy měla oznámit v 1. polovině roku 2018.

Evropská komise při svých jmenováních upřednostňuje rovnováhu mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem, inovacemi a podnikatelským sektorem v celé EU, jakož i rovnost pohlaví a geografickou rovnováhu, aby bylo zajištěno spravedlivé zastoupení všech oblastí EU.

Přihlášku je nutné odeslat elektronicky na adresu EIT-APPLICATIONSGB@eit.europa.eu do 29. 9. 2017.

Tiskovou zprávu k vyhlášení a text výzvy naleznete na stránkách EIT.

 

Znalostní a inovační prostředí (KIC)

Znalostní a inovační prostředí je jedinečný typ společenství podporující inovace a podnikání a napomáhající k tomu, aby došlo k průlomům ve spolupráci mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a podnikatelským sektorem.

Stávající společenství KIC působí v těchto oblastech:

  • změna klimatu (EIT Climate-KIC)
  • digitální technologie (EIT Digital)
  • udržitelná energie (EIT InnoEnergy)
  • zdravý životní styl a aktivní stárnutí (EIT Health)
  • suroviny – udržitelný průzkum, těžba, zpracování, recyklace a nahrazování (EIT Raw Materials)
  • Food4future – udržitelný dodavatelský řetězec od zdrojů pro spotřebitele (EIT Food)