Výzva: OP PIK Spolupráce - Technologické platformy

Výzva: OP PIK Spolupráce - Technologické platformy
10.6.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 31. května 2019 vyhlásilo III. Výzvu programu podpory Spolupráce – Technologické platformy v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). 

 Cílem výzvy je podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Alokace pro III. Výzvu programu podpory Spolupráce – Technologické platformy je stanovena ve výši 80 milionů korun. Výzva je určena na koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění pokročilých technologií, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a evropskými technologickými a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým partnerem na evropské úrovni a na koordinaci českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.


Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 10. června 2019 do 10. září 2019. Oficiální dokumenty k výzvě jsou k dipozici zde.

Informace čerpány z webu MPO.