Výzva k předkládání návrhů projektů ECSEL 2017

Výzva k předkládání návrhů projektů ECSEL 2017
7.3.2017

Společná technologická iniciativa ECSEL vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů pro rok 2017. ECSEL podporuje mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji se zaměřením na vestavěné počítačové systémy, mikro-elektroniku, nano-elektroniku a inteligentní systémy.

Souběžně jsou vyhlášeny výzvy k předkládání návrhů projektů v rámci tzv. „Research and Innovation Actions“ (RIA) a „Innovation Actions“ (IA). Termín pro předkládání návrhů projektů je stanovený na 11. května 2017 pro nástin projektu a na 21. září 2017 pro úplnou projektovou žádost. Bližší informace o výzvě, jejím věcném zaměření, způsobu zpracování a předkládání návrhů projektů, harmonogramu jejich hodnocení a financování a kritériích způsobilosti českých účastníků projektů ECSEL naleznete na internetových stránkách společného podniku ECSEL: http://ecsel.eu/web/calls/Calls2017.php.

Předběžná alokace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na výzvu ECSEL 2017 je 3.000.000 EUR s rovnoměrným rozdělením této alokace na „Research and Innovation Actions“ (RIA) ve výši 1.500.000 EUR a na „Innovation Actions“ (IA) ve výši 1.500.000 EUR. Každý český účastník předkládaného návrhu projektu ECSEL (tzn. výzkumná organizace a/nebo podnik) je povinen doložit svou způsobilost k řešení projektu formou předložení čestného prohlášení o způsobilosti uchazeče, a to ve lhůtě stanovené pro předkládání návrhů projektů.

Zdroj: http://vedavyzkum.cz.