Výzva Epsilon IV TAČR

Výzva Epsilon IV TAČR
29.3.2018

Už jen dva týdny zbývají do ukončení čtvrté veřejné soutěže pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, vyhlášené koncem února Technologickou agenturou (TAČR).

Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu. Zvolené cíle mohou být z různých oblastí či podoblastí avšak stále v rámci jednoho podprogramu-Znalostní ekonomika, Energetika a materiály, Životní prostředí.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být výzkumné organizace a podniky - právnické osoby či podnikající fyzické osoby. Je tady zavedena role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně zaveden do praxe.

Maximální míra je 60 % celkových uznaných nákladů, v případě splnění podmínek účinné spolupráce je možná bonifikace. Soutěžní lhůta končí 12. dubna 2018. Detaily podmínek výzvy najdete: www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon/ctvrta-verejna-soutez.html