Využití energetických dat ke zlepšení chování budovy

Využití energetických dat ke zlepšení chování budovy
23.7.2018

Severoamerický projekt Putting Data to Work vytvořil soubor nástrojů a přístupů pro místní samosprávu, správce budov nebo poskytovatelé služeb, který jim pomůže používat energetická data smysluplně a rozumně ke zlepšení chování a výkonu budov. Pro zájemce připravili dva odborné webináře, 24. 7. a 8. 8. 2018.

První webinář "Assessing the Impacts of Benchmarking and Transparency Policies in Cities" vysvětlí potenciální přínosy srovnávacího (benchmarking) programu na municipální úrovni, seznámí posluchače s přístupy, které používají městští úředníci k posouzení skutečných dopadů konkrétních opatření a ukáže na konkrétních příkladech, jak data využít při rozhodování. Webinář proběhne 24. července 2018 od 20.00 do 21.00, registrujte se zde.

Rostoucí počet místních samospráv má k dispozici energetický audit budov ve svém majetku a pravidelně sleduje jejich chování. Co se získanými daty mohou udělat, jak je dále mohou využít ke zvýšení energetické efektivity budov je tématem druhého webináře "How Cities' Building Performance Policies Create Energy Efficiency Data Utilities Can Use". Webinář se koná ve středu 8. srpna 2018, mezi 20.00 a 21.00, zájemci se mohou přihlásit online.

Další zajímavé materiály k tématu najdete na stránkách projektu: resources/putting-data-to-work-project