Využití a šíření výsledků v projektech H2020

Využití a šíření výsledků v projektech H2020
27.8.2018

Technologické centrum Akademie věd ČR se zasadilo o zprostředkování informační brožury španělských autorů, jejím cílem je šířit zkušenosti s přípravou projektových návrhů v programu Horizont 2020.

Publikace seznamuje s požadavky a očekáváními Evropské komise v oblasti využití, šíření a komunikace výsledků. Přehled jednotlivých nástrojů, jasné definice s konkrétními příklady a vizualizace diskutovaných témat přehledně přibližují, jak téma efektivně uchopit.

Publikace vznikla z iniciativy nadace Fundación Botín, soukromé nadace, která se ve vědecké oblasti snaží o zefektivnění technologického transferu a je ke stažení v elektronické podobě.