Vyhlášení výzvy Making Cities Work

Vyhlášení výzvy Making Cities Work
27.10.2017

JPI Urban Europe, Iniciativa společného programování Evropa měst, vyhlásila tento týden výzvu na téma „Making Cities Work“. Návrhy projektů je možné podávat do 28. února 2018.
 

Členy nadnárodních konsorcií mohou být obce či města, podniky, výzkumní pracovníci, zástupci občanských společností a další potenciální subjekty, které se chtějí podílet na inovačních projektech, jejichž možným výstupem by mohly být nové služby a výrobky.

Projekty se mají dotknout těchto témat:

  • Zamyšlení o městské mobilitě - inovativní řešení ke snížení dopravní zácpy ve městě
  • Implementace inteligentního udržitelného města - od pilotních projektů v jednotlivých sektorech až po průřezové služby pro obyvatele a podniky
  • Společné tvoření města - eliminace mezer mezi občany, firmami a městskou politikou
  • Inovativní a udržitelné městské změny – jak snížit negativní dopady výstavby

V této výzvě je alokováno 4,7 mil. eur. Nárok na financování mají subjekty ze států, které se na financování výzvy podílí (Rakousko, Belgie, Finsko, Norsko a Švédsko). Zájemci z dalších států se mohou účastnit za podmínky financování z vlastních zdrojů.

Délka trvání projektu je max. 3 roky a musí být započat mezi zářím-prosincem 2018.

Detailní informace o výzvě jsou dostupné zde.

Text výzvy naleznete zde.