Vyhlášení výzev v podprogramech INTER-ACTION a INTER-COST

Vyhlášení výzev v podprogramech INTER-ACTION a INTER-COST
7.11.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramů INTER-ACTION (VES18IZRAEL) a INTER-COST (LTC18).

 

INTER-ACTION

Veřejná soutěž tohoto podprogramu je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti českých podniků při realizaci společných projektů v oblasti průmyslového výzkumu, vývoje a inovací s partnerskými podniky ze Státu Izrael.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začíná 2. 11. 2017 a končí 31. 1. 2018.

Více informací k této výzvě naleznete zde.
 

INTER-COST

Cílem tohoto podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST ((The European Cooperation in Science & Technology) v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 3. 11. 2017 do 18. 12. 2017.

Více informací k této výzvě naleznete zde.