Vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-INFORM

Vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-INFORM
14.7.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 12. července 2017 první veřejnou soutěž podprogramu INTER-INFORM (LTI18) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. 

Cílem podprogramu je nárůst účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a jejich úspěšnosti při získávání podpory ve výzvách mezinárodních poskytovatelů.

Návrhy projektů je možné podávat od 13. 7. do 24. 8. 2017.

Uchazečem o poskytnutí účelové podpory mohou být jen výzkumné organizace.

Více o této soutěži naleznete na stránkách MŠMT.