Vyhlášení třetí veřejné soutěže v programu TRIO

Vyhlášení třetí veřejné soutěže v programu TRIO
17.5.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. května 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu TRIO. Žádosti o podporu projektů aplikovaného výzkumu lze podávat do 14. července. Pro rok 2018 je na podporu schválených projektů alokováno cca 340 mil. Kč.

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Podmínky veřejné soutěže:

U projektů, které budou podpořeny v třetí veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:
  • zahájení řešení v období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018,
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2021,
  • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.
Plný text programu schváleného usnesením vlády ze dne 25. 5. 2015 č. 379 je zveřejněn na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/dokument160144.html).
 
Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.
 
Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hod. Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které jsou dostupné na webu poskytovatele.
 
Zdroj: MPO