Vyhlášení nové výzvy v programu Aplikace

Vyhlášení nové výzvy v programu Aplikace
3.8.2017

Agentura pro podnikání a inovace vyhlásila 2. srpna 2017 novou výzvu v programu Aplikace, který podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žádosti je možné podávat do 30. listopadu 2017.

Program je určen pro podnikatelské subjekty všech velikostí a výzkumné organizace ze soukromého a veřejného sektoru. Cílem programu je podporovat činnosti výzkumu a vývoje vedoucí k získání nových poznatků a výstupů v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů, otevřených technologií, poloprovozů, certifikovaných metodik nebo software.

Celková plánovaná alokovaná částka na tuto výzvu je 1,6 miliard korun, výše dotace na projekt se pohybuje od 1 milionu Kč do 50 milionů Kč. Peněžní prostředky je možné použít na financování výdajů na personál, techniku, režii nebo neinvestiční náklady.

Příjem žádostí o podporu probíhá od 3. 8. 2017 do 30. 11. 2017. Velké podniky mohou v této výzvě předkládat pouze jednu žádost.

Více o nově otevřené výzvě naleznete na webových stránkách API.