Východoevropské státy a významní průmysloví znečišťovatelé mohou získat desítky mld. eur - pro naplnění energeticko-klimatických cílů 2030

Východoevropské státy a významní průmysloví znečišťovatelé mohou získat desítky mld. eur - pro naplnění energeticko-klimatických cílů 2030
17.9.2014

Významní průmysloví znečištovatelé a chudší východoevropské členské státy EU by mohly v příštích letech dostat desítky miliard eur dodatečných finančních prostředků. Současně diskutovaný návrh EU má napomoci splnit cíle do roku  2030 v oblasti energetiky a klimatických cílů. 

Podle nedatovaného návrhu závěrů, který unikl z Evropské rady, lídři EU zvažují opatření, jejichž cílem uklidnit situaci ve státech jako je na uhlí závíslé Polsko a další chudší východoevropské země.

Zákonodárci se zavázali schválit balíček cílů pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, zavedení obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti v říjnu letošního roku. Zatím se však neshodli na tom, jak rozdělit náklady tohoto opatření mezi členské státy.

Návrh obsahuje fond na financování inovací a snižování emisí  a fond na modernizaci energetických systémů chudších států EU.

Tzv. nový inovační nástroj navazuje na fond NER300, který poskytnul 2 mld. eur na obnovitelné zdroje a jiné nízkouhlíkové iniciatvy  prostřednictvím prodeje povolenek z evropského systému obchodování s emisemi (ETS) v letech 2011 až 2014.

Jiný nástroj, tzv. modernizační fond, pomůže dotovat nízkouhlíkové investice spojené s energetickým sektorem v chudších státech EU včetně Bulharska a Rumunska.

ROZLOŽENÍ NÁKLADŮ

Návrh stanovuje individuální emisní cíle pro jednotlivé členské stát v těch sektorech, které nejsou regulovány unijním uhlíkovým trhem, založené na národním příjmu a emisi skleníkových plynů.

Chudé státy východoevropské státy s nízkými emisemi a země bývalého sovětského bloku mají nastaveny cíle na 1-8 % pod úroveň roku 2005, zatímco bohatší země a země s většími emisemi jako Británie, Francie či Německo by měli mít za cíl snížení o 40 %.

CÍLE 2030

Návrh zachovává celkový cíl závazující ke 40% snížení emisí v EU, i když toto číslo zůstává v závorce, stejně jako oddělené cíle pro 30% podíl energie z obnovitelných zdrojů a 30% zlepšení energetické účinnosti ve srovnání s úrovní v roce 1990. Cíl pro obnovitelné zdroje je vyšší než se objevovalo předchozím návrhu Komise z letošního roku, kde se uvádělo 27 %.

Celkový energeticko-klimatický balík do roku 2030 by měl být schválen příští měsíc a  přispět tak k  dohodě o globální změně klimatu, která by měla být podepsána v prosinci 2015 v Paříži.

Článek byl převzat a krácen, původní článek Reuteres ZDE.