Veřejná konzultace k výzkumu a inovacím

Veřejná konzultace k výzkumu a inovacím
26.7.2017

Estonské předsednictví EU vyhlásilo veřejnou konzultaci 'Výzkum a inovace: Jak znásobit jejich dopad?', jejímž cílem je shromáždit názory evropské odborné veřejnosti k tématu.

Názory vědců, novinářů, finančníků, výkonných ředitelů, akademiků a zákonodárců budou začleněny do textu tzv. Tallinnské výzvy (Tallinn Call for Action) zveřejněné 12. října 2017 na konferenci European Research Excellence - Impact and Value for Society. Kromě významu a budoucnosti evropského výzkumu a inovací se bude také debatovat o roli evropské výzkumné politiky s ohledem na připravovaný 9. rámcový program.

Zájemci o účast najdou konzultaci na tomto odkaze.