V Bruselu proběhla konference na téma nového rámcového programu

V Bruselu proběhla konference na téma nového rámcového programu
14.10.2016

Dne 12. října 2016 pořádala asociace Science|Business v Bruselu konferenci Research Strategies: Europe 2030 and the next Framework Programme.

O významných střednědobých trendech evropského výzkumu a hrubých obrysech devátého rámcového programu pro VaVaI, který nahradí H2020, se zúčastněnými hovořili přední zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu (Robert-Jan Smits, Christian Ehler), významných průmyslových VaV subjektů (IBM, Volkswagen, Huawei), univerzit a výzkumných technologických ústavů.

Debata se soustředila na rozpočet a synergii se strukturálními fondy (mj. pro vyšší zapojení zemí EU13 - v tomto ohledu se nicméně příliš nehovořilo o budoucnosti horizontální priority šíření excelence a rozšiřování účasti), zřetelné nové položky vojenského výzkumu nebo spekulací ohledně Evropské rady pro inovace (EIC), okolo níž nepanuje shoda ani na půdě EC, ani mezi příjemci.

Stručné shrnutí hlavních výstupů z konference uveřejnila redakce Research Europe v tomto článku. K dispozici je detailní program a videozáznam.