The Country for the Future

The Country for the Future
5.6.2019

MPO připravilo nový program na podporu zavádění inovací, vznik a rozvoj inovativních firem a digitální služby - Country for the Future.

 

 

 

Jedním z prvních finančních opatření nové Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 je program na podporu inovací The Country For The Future, který se zaměří na oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci a chytré investice a bude mimo jiné podporovat usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví. 

Program cílí na tři základní okruhy aktivit:

  • vznik inovativních firem (high-tech start-upů), jejich následný rozvoj a internacionalizace,
  • budování inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci,
  • zavádění inovací do praxe (zejména využíváním existujících výsledků VaV).

Celý text programu je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde.