Technologická agentura posílila spolupráci s CzechInvestem

Technologická agentura posílila spolupráci s CzechInvestem
18.8.2017

Technologická agentura ČR (TA ČR), klíčový poskytovatel podpory aplikovaného výzkumu, a CzechInvest, agentura pro podporu podnikání a investic, podepsaly dodatek již existující dohody o vzájemné spolupráci a budou tak intenzivněji spolupracovat zejména v regionech. Posiluje se však také propojení se zahraničními zastoupeními agentury CzechInvest.

Cílem obou agentur je společně dále posilovat konkurenceschopnost České republiky díky stále se zvyšujícímu propojení podpory aplikovaného výzkumu a podpory investic. Těsnější kontakt má v budoucnu usnadnit firmám a výzkumným organizacím v krajích přístup k podpoře jejich projektů, užší propojení s investory, rozvoj inovačního potenciálu regionů a dále posílit podporu investic s vysokou přidanou hodnotou.

Technologická agentura, která na rozdíl od agentury CzechInvest nemá regionální pobočky, chce být blíže svým žadatelům a pomoci jim efektivněji s konzultacemi. Zároveň také cítí potřebu získávat informace z regionálního inovačního prostředí, analyzovat je a přizpůsobit jim svou podporu.

Vznikne tak systém pro vzájemné informování a plánování využití inovačního potenciálu krajů, dále pro předávání informačních materiálů o programech TA ČR regionálním pracovníkům CzechInvestu a jejich školení, nebo společné organizování seminářů přímo v regionech.

Dalším cílem prohloubení spolupráce je pak intenzivnější spolupráce v oblasti podpory start-upů a jejich propojení s výzkumem, např. na vysokých školách.

Více informací najdete v tiskové zprávě TA ČR.