Statistika výzvy ERC Consolidator Grants 2017

Statistika výzvy ERC Consolidator Grants 2017
15.2.2017

Evropská rada pro výzkum zveřejnila statistiku výzvy ERC Consolidator Grants určené vynikajícím mladým vědcům, která byla ukončena 9. února 2017. Celkem bylo podáno 2 539 návrhů projektů, což je o 10 % více než v předchozí výzvě.

Nejvíce žádostí, celkem 1 147 (45 %) bylo přijato v oblasti Physical Sciences and Engineering, na oblast Life Sciences připadá 781 žádostí (31 %), a na Social sciences and Humanities 611 žádostí (24 %). Očekává se, že v příštím roce bude podpořeno přibližně 320 žadatelů. Z rozpočtu, který činí 575 milionů EUR, mohou získat podporu až 2 miliony EUR na dobu pěti let.

V současné době startuje hodnocení žádostí, výsledky budou oznámeny na konci roku 2017.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ERC.
 

Co jsou ERC Consolidator Grants?

ERC Consolidator Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před fixním datem 1. 1. roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC. Předpokladem úspěchu jsou však dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry (alespoň 10 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech, z čehož několik významných publikací by mělo být bez podílu Ph.D. školitele, zvané přednášky, vědecká ocenění apod.) a zároveň excelentní originální myšlenka. Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let.