Soutěž Horizontu 2020: Materiály pro čistý vzduch

Soutěž Horizontu 2020: Materiály pro čistý vzduch
7.2.2017

Evropská komise vyhlásila soutěž zaměřenou na materiály pro čistý vzduch. Cílem akce je snížení koncentrace částic v ovzduší ve městech za pomoci inovativních materiálů. Odměnou pro vítěze bude 3 miliony eur.

Výzva má uzávěrku 23. ledna 2018. Cena bude udělena jednotlivci nebo výzkumnému týmu, který vyvine nejúčinnější inovativní řešení ke snížení koncentrace pevných částic ve městech.

Detailní informace o soutěži naleznete na Účastnickém portálu H2020.