Semináře o dotačních příležitostech k energetickým úsporám

Semináře o dotačních příležitostech k energetickým úsporám
20.9.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Eurocentry pořádá v průběhu září a října napříč republikou sérii seminářů o snižování energetické náročnosti. Zájemci se na nich budou moci seznámit s možností a rozsahem podpory napříč dotačními programy zaměřenými na úsporu energií a ochranu životního prostředí. 

Zájemci se dozvědí, jak mohou získat prostředky na zateplení budovy, výměnu kotle či výstavbu nových nízkoenergetických budov. Poskytnou také orientaci v problematice energetických úspor ve veřejných budovách, podnicích, rodinných i bytových domech. Semináře jsou široce zaměřeny a mohou se jich zúčastnit jak nepodnikající fyzické osoby, tak podnikatelé, bytová družstva, obce či neziskové organizace.

V rámci seminářů budou představeny možnosti energetických úspor jednak z evropských programů, jako je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Životní prostředí a Integrovaný regionální operační program, ale i národních programů, a to z Nové zelené úsporám, programu EFEKT, Úspory energií s rozumem a programu Panel 2013+.

Celodenní semináře jsou pořádány Eurocentry v Praze, Ústí nad Labem, Jihlavě a Olomouci. Pozvánku, program a možnost registrace naleznete v odkazech u jednotlivých měst. Vstup na akci je zdarma.