Seminář SME Instrument a Fast Track to Innovation

Seminář SME Instrument a Fast Track to Innovation
3.4.2018

Technologické centrum AV ČR spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádají dne 24. dubna 2018 seminář pro zájemce o zapojení do schémat SME Instrument a Fast Track to Innovation (FTI) programu Horizont 2020.

V přednáškové části vystoupí zástupci TC AV ČR, Technologické agentury ČR, hodnotitelka projektů SME Instrument a FTI, držitel osvědčení Seal of Excellence a zároveň příjemce podpory z programu GAMA TA ČR a člen úspěšného konsorcia z programu FTI.

Zájemci budou mít dále příležitost konzultovat své:
• projektové záměry z hlediska vhodnosti do daných programů,
• projektové žádosti, které plánují podat nebo již v minulosti podali do SME Instrument nebo FTI.

Podrobnosti naleznete v pozvánce a programu akce. Registrace je otevřena do 19. dubna na tomto odkaze: geform.tc.cz/seminar_SME_Instrument