Seal of Excellence – podpora pro neúspěšné projekty v H2020

Seal of Excellence – podpora pro neúspěšné projekty v H2020
20.10.2015

V říjnu odstartovala Evropská komise novou iniciativu, která má za cíl zlepšit synergie mezi finančními prostředky EU pro regionální politiku a pro výzkum. Seal of Excellence („Pečeť excelence“) bude udělována vynikajícím a slibným projektů předloženým v rámci programu Horizont 2020, které nebyly financovány z důvodu vyčerpání alokace.

Podstatou programu je udělení "certifikátu kvality" projektům, které překročily práh pro způsobilost k financování, nicméně financovány nebyly. Na základě tohoto certifikátu budou podniky moci vyhledat finanční podporu na národní úrovni (poskytnutou např. z fondů ESIF). Po vyhodnocení pilotu Seal of Excellence by podobný princip mohl být aplikován i v dalších oblastech Horizontu 2020.

Držitel certifikátu se může obrátit na alternativní zdroje financování (regionální, národní, soukromé nebo veřejné) a předložit certifikát jako potvrzení o vysoce kvalitním projektovém návrhu. V pilotní fázi bude Pečeť excelence udělována projektovým návrhům v rámci nástroje pro malé a střední podniky programu Horizont 2020.

Více informací naleznete na stránkách Evropské komise ZDE.