Report: Jak mohou města podpořit energetickou efektivitu svých budov

Report: Jak mohou města podpořit energetickou efektivitu svých budov
29.3.2017

World Resources Institute (WRI) vydal zprávu, ve které se zaměřuje na rozhodnutí, která dnes dělají města v oblasti zefektivňování svých budov. Tato rozhodnutí týkající se stavby, projektování i provozu budov mohou mít vhledem dlouhé životnosti staveb trvalé následky, proto by měla města postupovat zvlášť zodpovědně.

Zvyšování energetické efektivity budov postrádá přitažlivost jiných městských inovací, jako je například doručování zásilek drony nebo vyvýšené cyklostezky. Nicméně pro města, která si chtějí zajistit udržitelný růst, se jedná o nezbytné opatření. Budovy odpovídají zhruba za jednu třetinu celkových emisí skleníkových plynů, ve velkých městech je to až polovina.

Snížení spotřeby energie využívané k topení, chlazení a svícení musí tedy být i důležitou složkou širší politiky ochrany klimatu každého magistrátu.

Po podrobném průzkumu osvědčených postupů z celého světa vybralo WRI osm opatření, které mohou města realizovat s cílem zlepšit svou energetickou účinnost:

  • Stavební předpisy a normy: jednotné požadavky na nové i stávající struktury.
  • Specifické cíle v oblasti energetické účinnosti.
  • Měřit a sledovat výkon: audity, certifikační programy a požadavky na zveřejňování informací.
  • Finanční pobídky: dotace, rabaty, dluhopisy, hypoteční financování, půjčky, úvěrové linky a daňové pobídky.
  • Jít příkladem: městská zastupitelstva mohou sama zahájit projekty energetické efektivity, které budou příkladem pro zbytek komunity.
  • Strategie pro zapojení všech zúčastněných stran: soutěže, ceny nebo kontaktní místa, která usnadní zisk zpětné vazby od občanů a dalších stran.
  • Technické vzdělávání: vzdělávací programy umožňují zúčastněným stranám rozvíjet dovednosti potřebné k realizaci nejnovější návrhů na úsporu energie.
  • Partnerství s místními poskytovatel služeb: skrze ně mohou obce získat další podrobné údaje o využívání energie.

Více na http://www.eco-business.com/news/city-strategies-to-make-buildings-more-energy-efficient/.