Report: Hlavní trendy, které mají dopad na energeticky efektivní stavebnictví

Report: Hlavní trendy, které mají dopad na energeticky efektivní stavebnictví
12.9.2016

Poslední analýza mezinárodní agentury pro výzkum trhu Technavio se soustředí na identifikaci trendů, které v letech 2016 až 2020 v globálním měřítku nejvíce ovlivní odvětví energeticky efektivního stavebnictví.

Podle analytiků společnosti se mezi první tři trendy řadí následující:

Zvyšování počtu vládních iniciativ a investic

Vlády po celém světě prosazují předpisy pro podporu vývoje energeticky úsporných budov. V některých zemích již nyní existují programy podpory stavby domů s nulovou spotřebou energie. Například ve Spojeném království byla vyhlášena tzv. zero carbon policy, v rámci které se země zavázala od roku 2016 stavět pouze domy s čistě nulovou produkcí oxidu uhličitého. Více ZDE.

Napříč Evropskou unií je také již implementována směrnice o energetické náročnosti budov, podle které se od roku 2020 budou stavět domy pouze s téměř nulovou spotřebou energie. Pro veřejné budovy začnou pravidla platit již o dva roky dříve.

Rostoucí ceny energie

Nárůst poptávky po energii v obytných i komerčních budovách vedl v průběhu let k výraznému nárůstu nákladů na energii, což vedlo k rostoucí poptávce po energeticky úsporných budovách po celém světě. Cílem při navrhování těchto budov je zlepšit provozní efektivitu a zmenšit celkové náklady na energii. Budovy jsou zároveň navrhovány tak, aby při jejich stavbě i provozu bylo využíváno co nejmenší množství fosilních paliv, což dále snižuje jejich celkový dopad na životní prostředí.

Odhodlání snížit úroveň emisí skleníkových plynů

Podle průzkumů má stavební sektor a provoz budov na svědomí až 40 % celkových emisí oxidu uhličitého. Stavba energeticky efektivních budov tak díky své šetrnosti ve všech fázích životního cyklu může poskytnout významný přínos pro životní prostředí.

Celou zprávu naleznete ZDE.