Report GABC: Směrem k odolným budovám s téměř nulovou spotřebou energie

Report GABC: Směrem k odolným budovám s téměř nulovou spotřebou energie
23.11.2016

Nová zpráva Globální aliance pro budovy a stavebnictví (GABC) znovu potvrzuje význam stavebnictví jako jednoho z hlavních producentů globálních emisí skleníkových plynů (GHG). To zároveň ukazuje, že snaha o dekarbonizaci tohoto odvětví prostřednictvím zaváděním komplexních politických rámců a udržením stávající rychlosti přechodu k energeticky úsporným technologiím a konstrukčním přístupům mohou přinést pozitivní vliv z hlediska hospodářského, sociálního, zdravotního, a znamenají tedy významný přínos pro životní prostředí.

Podle zprávy, účinná implementace politiky v oblasti energetiky a stavebnictví, využívání nových technologií a převádění efektivních designů budov do praxe přímo závisí na dostupnosti relevantních dat, které slouží jako základ pro rozhodování a zvyšování technicko profesní způsobilosti i úrovně povědomí a poptávky po energeticky účinných a nízkouhlíkových budovách.

Zpráva dochází k závěru, že v celkovém měřítkku dochází v oblasti nízkouhlíkových budov v progreu – nicméně, tempo a rozsah akcí neodpovídá ani potřebě, ani naléhavosti této výzvy. K realizaci potenciálu, který energetické úspory v budovách mají, by bylo zapotřebí  dalších politických, finančních a technologických opatření, které by urychlily vývoj ve všech evropských i světových regionech.