Renovace veřejných budov v Evropě

Renovace veřejných budov v Evropě
27.3.2018

Evropská komise ve spolupráci s OSN pořádá 27. dubna 2018 mezi 11.00 a 13.00 webinář na téma Renovace veřejných budov v Evropě.

Účastníci webináře budou moci vyslechnout čtyři prezentace:

  • Miguel Casas z Energinvest uvede výsledky studie inovativních finančních mechanismech pro energetickou účinnost, vycházející z 24 konkrétních případových studiích z celé EU
  • Erika Honnay z GRE-Liege představí belgický projekt RenoWatt, který poskytuje  zúčastněným municipalitám pomoc při energetické renovaci budov
  • Rob McKinnon bude prezentovat projekt Re:Fit, který stanovil rámcovou smlouvu na zjednodušení zadávání veřejných zakázek pro implementaci energetických opatření v Británii
  • Celine Tougeron z agentury EASME představí souhrn dostupných dotačních titulů na financování výše uvedených projektů.

Zájemci se mohou registrovat do 26. dubna 2018.