Rada EU souhlasí s návrhem revidované směrnice o energetické účinnosti

Rada EU souhlasí s návrhem revidované směrnice o energetické účinnosti
28.6.2017

Dne 26. června 2017 Rada EU schválila svůj postoj k návrhu revidované směrnice o energetické účinnosti. Tato dohoda umožní zahájení jednání s Evropským parlamentem během estonského předsednictví.

Hlavním cílem navrhované směrnice je zlepšit stávající ustanovení a zvýšit energetickou účinnost, aby bylo zajištěno splnění hlavních cílů Evropské unie do roku 2020 a cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030.

Hlavní prvky revidované směrnice jsou:

  • závazný cíl EU v oblasti energetické účinnosti ve výši 30 %
  • povinnost úspory energie ve výši 1,5% (v období 2021-2025), snížená na 1,0% (v období 2026-2030), pokud v hodnocení v polovině období v roce 2024 nedojde k závěru, že EU nedokáže splnit své cíle
  • dlouhodobé individuální akce se mohou počítat jako povinné energetické úspory
  • alternativní opatření se považují za rovnocenná povinnému schématu energetické účinnosti
  • možnost částečného započtení energie z obnovitelných zdrojů vyrobené v/na budovách jako úspory v období 2020-2030
  • povinnost zohlednit energetickou chudobu při navrhování nových opatření
  • zlepšené ustanovení o měření a vyúčtování ve prospěch konečných uživatelů co se týče vytápění a chlazení

Více informací naleznete přímo na stránkách Rady EU.