Půjčky malým a středním podnikům garantované Evropskou unií

Půjčky malým a středním podnikům garantované Evropskou unií
26.5.2015

Přístup malých a středních podniků (MSP) k rizikovému kapitálu v České republice bude snazší díky novým garantovaným půjčkám Evropské unie, nabízeným v rámci programu Horizont 2020 v celkové výši 6 950 mil. Kč pro následující dva roky.

Evropský investiční fond (EIF) podepsal dohody se dvěma českými bankovními ústavy - Českou spořitelnou a Komerční bankou, které oběma bankám dovolí uzavírat garantované půjčky s inovativními malými a středními podniky.  

Půjčky na financování inovačních aktivit

Půjčky na financování inovačních aktivit budou z Evropského investičního fondu a Evropské unie (EU) garantovány až do výše 50% v rámci tzv. InnovFin SME Guarantee Facility, která se zaměřuje podniky v jejich rané a rozvíjející se fázi vývoje. Jde o součást nové generace finančních nástrojů podporovaných v rámci evropského programu Horizont 2020.

InnovFin SME Guarantee Facility poskytuje záruky a protizáruky na dluhové financování s cílem zlepšit přístup k financování půjček pro inovativní malé a střední podniky (do 499 zaměstnanců). Finanční nástroj řídí EIF a prostřednictvím finančních zprostředkovatelů - bank a dalších finančních institucí - je realizován v členských státech EU a přidružených zemích. Finanční zprostředkovatelé ze strany EIF mají zaručené krytí části svých ztrát způsobených dluhovým financováním použitým pod tímto nástrojem. 

 Více informací ZDE.