Publikace Šíření excelence a rozšiřování účasti

Publikace Šíření excelence a rozšiřování účasti
11.1.2018

Koncem roku 2017 vydalo Technologické centrum AV ČR novou brožuru s názvem Šíření excelence a rozšiřování účasti.

Brožura představuje nástroje, které byly specificky vytvořeny na podporu aktivit, které umožňují státům a regionům méně výkonným v oblasti výzkumu, vývoje a inovací zkvalitnění jejich výzkumných kapacit a vyšší zapojení do projektů programu H2020.

Jedná se především o nástroje ERA Chairs, TWINNING a TEAMING, které doplňují nástroj na podporu politik (PSF), program COST a projekt podporující networking národních kontaktních pracovníků. Každý z uvedených nástrojů je detailně popsán, následují informace o výstupech relevantních výzev včetně statistických údajů a přehled všech českých úspěšných projektů.

Elektronická verze brožury je ke stažení:TCAV-brozura-Sireni-excelence-H2020