První zkušenosti s programem Horizon 2020 – větší prostor pro kreativitu, náročnější vyjednávání s partnery

První zkušenosti s programem Horizon 2020 – větší prostor pro kreativitu, náročnější vyjednávání s partnery
21.11.2014

Program Horizon 2020 ve srovnání s jeho předchůdcem (7. Rámcovým programem) přináší řadu změn. Širší tematické vymezení výzev zvyšující možnosti žadatelů účastnit se výzev a poskytující prostor pro kreativitu, na druhou stranu náročnější vyjednávání s projektovými partnery při tvorbě projektového návrhu; vyšší účast malých a středních podniků a zástupců sektoru průmyslu obecně díky důrazu na interdisciplinaritu a inovace;  indikativní rozpočet projektu jako matoucí informace; vágní formulace výzev; nepřehlednost při jejich vyhledávání, absence finanční příručky či nedostatečné zdůvodnění hodnocení projektů - to jsou první zkušenosti prvních žadatelů v programu Horizon 2020 - které byly prezentovány na semináři ERA in Action v Bruselu.

Seminář ERA in Action: First experiences with Horizon 2020 se konal ve středu 12.11.2014. Seminář organizovala síť IGLO, neformální síť neziskových styčných kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace sídlících v Bruselu. Platforma EEB-CZ byla českým zástupcem v síti, kanceláří CZELO (Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace),  přizvána k expertní spolupráci. Cílem workshopu bylo získat zpětnou vazbu od expertů, definovat společné problémy a řešení a formulovat doručení k formulaci příštích výzev k podávání projektů.

Workshop vychází z výsledků dotazníku distribuovaného prostřednictvím sítě IGLO. Věnoval se 4 klíčovým oblastem:
1. Popisu témat v pracovních programech
2. Technickým aspektům Participant Portal, informačnímu systému pro podávání projektů
3. Evaluacím projektových žádostí
4. Srozumitelnosti právních otázek, příruček a anotovaného vzoru grantové dohody.
 

Vedoucí platformy EEB-CZ, Karolína Řípová, vedla část workshopu věnovanému popisu témat v pracovních programech, očekávání žadatelů a komunikaci s Evropskou komisí.

Analyticky zpracované závěry z dotazníkového šetření a více informací o semináři přikládáme ke stažení. Pro více informací můžete také kontaktovat Karolínu Řípovou na karolina.ripova@eebcz.eu

ERA in Action_program

Soubor přístupný zalogovaným členům od úrovně členství BASIC.
stáhnout
(67 kB)

Analytické vyhodnocení dotazníků

Soubor přístupný zalogovaným členům od úrovně členství BASIC.
stáhnout
(150 kB)

Závěry a doporučení

Soubor přístupný zalogovaným členům od úrovně členství BASIC.
stáhnout
(258 kB)