Program TAČR KAPPA

Program TAČR KAPPA
9.8.2019

Technologická agentura ČR schválila základní parametry první veřejné soutěže Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska v rámci programu Výzkum, které vycházejí ze schválené Programové dohody. Výzva bude vyhlášena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019.

Způsobilými uchazeči jsou výzkumné organizace a podniky. Hlavní uchazeč musí být z Česka a musí mít alespoň jednoho partnera z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Výzkumné organizace ze třetích zemí, tj. z ostatních států kromě Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, mohou být partneři projektu a mají nárok na omezenou výši podpory. 

Program KAPPA není tematicky zaměřen, nicméně část alokace (5,2 milionů EUR) je vyčleněna na projekty řešící problematiku zachytávání a ukládání uhlíku (Carbon Capture and Storage, zkráceně CCS).

Průměrná předpokládaná intenzita podpory na Program je 80 %. Minimální finanční podpora na projekt je 500 000 EUR, maximální pak 1 500 000 EUR (pro projekty CCS 2 500 000 EUR).

Výzva se specifikovanými podmínkami bude vyhlášena ve 4. čtvrtletí tohoto roku. Více informací zde.