Program německého BMBF nabízí vědecké stáže v Německu

Program německého BMBF nabízí vědecké stáže v Německu
14.10.2015

Na Stálém zastoupení Německa při EU se uskutečnila informační schůzka pro státy EU 13 (tzv. nové členské státy). Zástupkyně německého Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF) Evelina Santa-Kahle představila připravovaný program ministerstva, jehož cílem je prohloubení spolupráce a vytváření nových vazeb mezi významnými německými výzkumnými institucemi a jejich partnery v EU13.

Obsahem programu je zajištění stáže pracovníka výzkumné organizace či univerzity z EU13 v některém z německých prestižních výzkumných ústavů. Stáž potrvá v rozmezí 6-12 týdnů, přičemž se bude skládat z teoretické a praktické části. Teoretická část (tzv. campus weeks) se bude konat jeden týden na počátku a jeden týden na konci v Berlíně a Bonnu a bude zaměřena na vědecký management a ERA (první týden) a feedback (poslední týden). Praktická část proběhne přímo ve výzkumném ústavu. Témata, na která se stáž zaměří, budou souviset s evropskou výzkumnou politikou a bude se jednat např. o IPR, znalostní transfer, problematika veřejných zakázek, Open Science, H2020, Open Access/Data atd.

Program bude „šitý na míru“ každému uchazeči

Ministerstvo v nejbližší době zveřejní internetovou stránku, která bude nejen informovat o projektu, ale také by měla usnadnit navazování vazeb mezi potenciálními stážisty a německými hostitelskými institucemi. Organizátoři očekávají, že hostitelé nebudou využívat jen stávajících kontaktů, které mají s výzkumnými organizacemi v EU13, ale především že díky této stránce naváží i vazby nové. Pokud budou využity stávající kontakty, nesmí ovšem nastat double funding (tj., organizace již nesmí spolupracovat např. v rámci teamingu). Žadatelem o grant bude hostitelská organizace, která v žádosti představí koncept konkrétní spolupráce popisující obsah stáže, jeho přidanou hodnotu pro stážistu (žádosti tedy již předchází kontakt se stážistou, koncept mu bude "šit na míru"). Žádost (pravděpodobně ve formě formuláře) bude následně evaluována a - pokud bude vybrána - i financována.

Zdroj: www.evropskyvyzkum.cz