Program na podporu energetické efektivity

Program na podporu energetické efektivity
24.2.2016

Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky prosazuje energetickou účinnost a zmírňování změn klimatu: "Incentive Program Energy Efficiency" má rozšířit stávající podporu dostupnou pro stavebnictví - podněcovat větší investice, větší komfort a efektivnější vytápění v budovách.

Jako součást svého národního akčního plánu pro energetickou účinnost Německá vláda již zavedla řadu opatření na podporu energetické účinnosti a energetické transformace v odvětví stavebnictví. Nový program na podporu energetické efektivity nyní poskytuje významnou pomoc pro efektivnější vytápění. Nový balíček nástrojů, které nabízí tento program, bude podněcovat další investice, a ty zásadním způsobem přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu Německa a k úspěšné energetické transformaci. 

Další informace najdete zde.