Program INFIN - Inovativní projekty v Praze

Program INFIN - Inovativní projekty v Praze
3.4.2019

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) rozšiřuje portfolio svých produktů o finanční nástroj INFIN, který v Praze nabídne bezúročnou půjčku projektům inovativních podniků nebo inovativním projektům zaměřeným na efektivní nakládání s energií.

Inovativní podnikání je jedním z cílů hlavního města Prahy, z rozpočtu svého Operačního Programu Praha pól růstu město vyčlenilo 36 milionu korun do programu INFIN. Program je určen malým a středním podnikům, které podnikají v podporovaných odvětvích, jsou obchodně aktivní max 7 let a mají sídlo nebo provozovnu v Praze. Zájemci mohou získat prostředky na pořízení nových strojů a zařízení, výstavbu a technické zhodnocení staveb, nebo pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

Nové start-upy, tj. do 3 let od začátku obchodní činnosti, mohou zažádat o až 3 milionový investiční úvěr s nulovou úrokovou mírou, splatný do 6 let, s možností dvouletého odkladu splátek. Firmy působící na trhu déle, tj. mezi třemi až sedmi lety, mohou získat úvěr až v hodnotě 15 mil Kč za předpokladu, že alespoň 30% způsobilých výdajů bude spolufinancováno komerčním úvěrem od spolupracujícího partnera ČMRZB.

INFIN je připraven jako běžný komerční úvěr, administrace na straně žadatele je minimální. Žadatel předloží ČMZRB zpracovaný projekt (Business Plan), na jehož základě získá požadovaný úvěr. Po skončení realizace projektu odevzdá zprávu o ukončení realizace.

Příjem žádostí o zvýhodněné úvěry bude zahájen 15. dubna 2019. Podrobnosti o programu INFIN najdete na stránkách ČMZRB.

Konzultace poskytují obchodní místa ČMZRB, nebo se můžete informovat na info@cmrzb.cz.