Připravované změny v zákoně o veřejných zakázkách

Připravované změny v zákoně o veřejných zakázkách
16.10.2014

Na semináři BEFFA k financování stavebních projektů byly představeny hlavní změny v zákoně o veřejných zakázkách. Jedná se jednak o změny účinné od 1.1.2015 (opravy novely z roku 2012), ale také o změny související s transpozicí evropské směrnice (termín pro transpozici je duben 2016). Vybíráme pro Vás hlavní změny, které se dotknou oblasti energeticky efektivní výstavby.

Hlavní změny pro oblast energeticky efektivní výstavby

  • Změna výkladu předvídatelnosti při stavebních (i jiných) vícepracích. Místo „jednoznačně nepředvídatelné“ bude formulováno jako „jednající s náležitou péčí“. Tato formulační změna bude příznivější v případech, kdy se například vyskytly chyby v projektové dokumentaci. Tyto chyby sice byly teoreticky předvídatelné, ale bylo by neúměrně složité (a tudíž neekonomické) projektové dokumentace takto detailně kontrolovat. Podobným příkladem je chybný či nedostatečný geologický průzkum. Po novele by měly být vícepráce na základě chyb v projektové dokumentaci či nedostatečném geologickém průzkumu snáz obhajitelné.
  • U víceprací u podlimitních zakázek se do 15 % u stavebních prací a 10 % u dodávek/služeb nebude dále posuzovat podstatnost změny.
  • Přestane úplně platit pravidlo, že bude nutné zrušit výběrové řízení při doručení pouze jedné nabídky (tedy již v rámci prvního vyhlášení).
  • Nově bude možné hodnotit členy realizačního týmu podle odbornosti, dnes musí být zahrnuto pod kvalifikačními požadavky.
  • Kvalifikace by po transpozici evropské směrnice měla být hodnocena až po výběru vítězného uchazeče. Odpadne tak zbytečné doplňování kvalifikace uchazečů, u kterých je po otevírání obálek zřejmé, že nebudou vítězi veřejné zakázky.
  •  Vznikne nový formát výběrového řízení „inovační partnerství“. Principem je dlouhodobější spolupráce ve vývoji a využití najde především na vysokých školách a veřejných výzkumných institucích

Více informací naleznete v naší zprávě a prezentaci Mgr. Romany Derkové, která bude dostupná na http://www.beffa.eu/prednasky-seminare-brno/