Přestavte brownfield s finanční podporou Evropské unie

Přestavte brownfield s finanční podporou Evropské unie
22.11.2016

Podnikatelé, kteří nechtějí investovat do výstavby nových objektů, mohou pro své firmy zajistit prostory s pomocí fondů EU. Evropské dotace totiž nemíří pouze na nedotčené stavební parcely, ale zejména do starých zemědělských skladů, opuštěných škol či zchátralých budov – tzv. brownfieldů.

V České republice se takových chátrajících objektů nacházejí stovky. Jejich počty zaznamenává již několik let agentura CzechInvest, která pro ně také zřídila Národní databázi. V roce 2007 se počet brownfieldů v ČR odhadoval na 2 355 objektů. Až 42, 8 % z nich přitom tvořily bývalé průmyslové prostory. Významný podíl na počtu brownfieldů v ČR měly podle výsledků studie CzechInvestu také armádní a zemědělské objekty.

Zájem českých firem o brownfieldy podporují dotace z programů ministerstva průmyslu a obchodu, které jsou spolufinancovány fondy EU. V České republice se tak již řada opuštěných budov proměnila ve fungující výrobní haly či sklady. Jedná se přitom o projekty, které čerpaly z programovacího období 2007–2013. Firmy mohly využít dotace nejen na opravy starých nemovitostí, ale také na přípravu průmyslových zón či výstavbu nájemního objektu.

Podpora pro roky 2014 - 2020

Nyní mohou české podniky využít financí určených pro programovací období 2014 – 2020. Snahu malých a středních podnikatelů obnovovat zanedbané objekty podporuje program Nemovitosti. Tento program spadá do Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Skrze tento program proudí peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj nejen na rekonstrukce nemovitostí, ale třeba na modernizaci ICT