Představte svůj projekt - mezinárodní soutěž Falling Walls Lab

Představte svůj projekt - mezinárodní soutěž Falling Walls Lab
10.4.2017

Německá akademická výměnná služba (DAAD) pořádá společně s Goethe Institutem mezinárodní soutěž Falling Walls Lab, které je určena studentům, vědeckým pracovníkům na začátku kariéry, zaměstnancům i podnikatelům, kteří představí svůj nápad, výzkumný projekt nebo model v libovolném oboru.

Výherci regionálních kol mezinárodní soutěže Falling Walls Lab se zúčastní 8. a 9. listopadu 2017 finále v Berlíně. Cílem soutěže je podpora inovativního přístupu ve vědě i podnikání a výměna zkušeností a navazování kontaktů mezi mladými vědci a profesionály z různých oblastí.

Uzávěrka pro přihlašování do soutěže: 23. května 2017.

Termín a místo konání pražského kola: 15. června 2017, Goethe-Institut v Praze.

Více informací v anglickém jazyce najdete na www.prag.diplo.de/veda.