Pozvánka na workshop EEB-CZ v Plzni: Jak inovovat ve spolupráci s univerzitou

Pozvánka na workshop EEB-CZ v Plzni: Jak inovovat ve spolupráci s univerzitou
4.7.2017

Dne 21. 9. 2017 pořádáme ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni workshop zaměřený na spolupráci univerzit a firem, které chtějí inovovat.

Workshop a následné přímé setkání s výzkumnými týmy je zaměřen na vzájemnou spolupráci mezi univerzitami a inovativními firmami. Workshop bude moderován interaktivní formou s aktivním zapojením účastníků a důrazem na příklady z praxe. Na závěr bude vymezen pro účastníky prostor pro vlastní prezentaci a projednání svých projektů.

Program akce i možnost registrace naleznete zde.