Pozvánka na mezinárodní konferenci o nZEB

Pozvánka na mezinárodní konferenci o nZEB
9.1.2018

Od 1. ledna 2018 musí nově postavené veřejné budovy a všechny ostatní nově postavené budovy s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2 splňovat standard budov s téměř nulovou spotřebou energie. Začátkem roku 2021 začne ve všech členských státech EU platit povinnost stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

Ve středu 24. ledna 2018 se v prostorách Nadace ABF, Václavské náměstí v Praze koná závěrečná mezinárodní konference "Připravenost stavebnictví na nZEB" o budovách s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Building, nZEB) shrnující projekt H2020 ingREeS.

Projekt svým zaměřením, prioritami a aktivitami navazuje na evropskou iniciativu Build Up Skills (BUS) a na působnost cestovní mapy (Roadmap) vyvinutou v roce 2013 v rámci prvního pilíře projektů BUS Czech Republic a BUS Slovakia. Iniciativa BUS stanovila klíčová opatření pro vytvoření národního kvalifikačního rámce a vzdělávacího a školícího systému, stejně jako další opatření k zajištění rozvoje dovedností, potřebných v oblasti energetické efektivnosti ve stavebnictví za účelem naplnění energetických cílů EU do roku 2020.

Projekt ingREeS cíle EU naplňuje zejména kurzy pořádanými v České i Slovenské republice, jejichž náplní je pět vzdělávacích a školicích programů pro střední a vyšší úroveň stavebních odborníků v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách.

Předběžný program konference najdete v levém sloupci.

Registrujte se prosím na odkazu: www.stavebniakademie.cz/