Pozitivní trend energie z obnovitelných zdrojů

Pozitivní trend energie z obnovitelných zdrojů
19.3.2015

Podle zveřejněných informací Evropského statistického úřadu se podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energie v EU zvyšuje. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v budoucích letech.

V roce 2004 byl podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie 8,3 %, v roce 2013 se tato hodnota zvýšila na 15 %. Nejlepších výsledků dosáhly severské státy v čele se Švédskem. Jeho podíl činí 52,1 %, dále následuje Lotyšsko (37,1 %) a Finsko (36,8 %). Nejnižší podíl byl zaznamenán v Lucembursku (3,6 %) a na Maltě (3,8 %). Česká republika se umístila na 18. místě mezi členskými státy s 12,4 %.

Zpráva dále uvádí, že 3 členské státy již splnily svoje cíle stanovené ve strategii Evropa 2020. Těmito zeměmi jsou Švédsko, Estonsko a Bulharsko.

Zdroj: CEBRE