Podpora českých inovativních firem

Podpora českých inovativních firem
26.9.2018

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky vyhlásila Veřejnou nabídku zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechStarter.

 Účastníci tohoto programu mají možnost po dobu 7 měsíců rozvíjet své podnikatelské aktivity prostřednictvím 150 hodin mentoringu a služeb poradenských společností v oblastech financí, managementu, marketingu, PR, organizace a výroby, právu, právního poradenství v oblasti duševního vlastnictví. Z této poradenské činnosti bude 85 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest. Program umožňuje také prezentaci Vašeho podnikatelského záměru na Fórech investorů před partnery a investory, možnost zúčastnit se networkingových akcí, setkat s mentory, partnery, a dalšími odborníky v oboru.

Program je určen pro české podniky s inovativním existujícím produktem/službou, stářím od 0 do 3 let, s maximálně 50 zaměstnanci.

Ti nejlepší účastníci programu pojedou na 2týdenní camp v Silicon Valley.

Přihlášky lze podat v termínu: 17. 9. – 5. 11. 2018.
Stáhněte si více informací o programu a dokumenty nezbytné pro přihlášení.