Platforma na Bussines Boosteru KIC InnoEnergy

Platforma na Bussines Boosteru KIC InnoEnergy
29.10.2015

Ve dnech 21. – 22. října 2015 se konala konference Business Booster 2015 v Berlíně, pořádaná jedním ze znalostních a inovačních společenství Evropského technologického a inovačního institutu, KIC InnoEnergy. V rámci akce se setkalo několik stovek zástupců společností, které se zabývají inovacemi v udržitelné energetice. Platforma EEB-CZ se konference zúčastnila a nyní Vám přináší přehled nejdůležitějších informací.

Mezi hlavní témata konference patřily: technologie čistého spalování uhlí, energetická účinnost, energie z chemických paliv, skladování energie, obnovitelné zdroje energie, inteligentní a efektivní budovy a města, inteligentní rozvodné sítě a udržitelná konvergence jaderných a obnovitelných zdrojů energie.

Cílem akce bylo vytvořit jedinečnou příležitost pro mezinárodní networking a představení nejnovějších inovací z oboru udržitelné energetiky. Představeno bylo na desítky průlomových inovací a vynálezů a několik set společností, od současných lídrů na trhu až po začínající start-upy, a to především formou tzv. pitching sessions – krátkých prezentací, během kterých zástupci firem stručně představili sebe i své současné projekty.

Česku v KIC InnoEnergy chybí zástupci

Evropský technologický a inovační institut nabízí různé druhy finanční podpory start-up společnostem i samostatným podnikatelům, zároveň nabízí řadu vzdělávacích aktivit, včetně magisterských a doktorandských programů. Jako celek podporuje začlenění, součinnost a spolupráci mezi třemi body znalostního trojúhelníku, tj. vzděláváním, výzkumem a podnikáním, tím, že prosazuje excelenci na základě strategických sítí vytvořených tímto způsobem. Posláním znalostního a inovačního společenství KIC InnoEnergy je maximálně podpořit přechod k udržitelnému rozvoji energetiky na území EU i ve světě.

Přes širokou škálu aktivit a výhod, které svým členům KIC InnoEnergy nabízí, soukromé společnosti, start-upy ani výzkumné instituce z České republiky nejsou v tomto společenství partnerem. Začleněné subjekty pro svůj inovační záměr pak mohou využít příležitostí financování ze společného rozpočtu KIC. V určitých případech může financování pokrýt až stoprocentní náklady projektu.

Zápis z akce si můžete již od úrovně členství BASIC stáhnout v sekci „Zprávy z akcí“. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@eebcz.eu.