Pátá výzva programu OP PIK Úspory energie

Pátá výzva programu OP PIK Úspory energie
25.7.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 5. výzvu OP PIK Úspory energie. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020.

Míra podpory je 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR. Plánovaná alokace na tuto výzvu je 6 000 mil. Kč.

Více informací zde.