Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 zahájen

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 zahájen
21.8.2015

14. srpna zahájilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR příjem žádostí o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro roky 2014 až 2020. Pro žadatele je v první vlně připraveno více než 12 miliard korun.

Žadatelé o dotaci mohou podávat plné žádosti o podporu na realizaci projektů v rámci šestnácti výzev vyhlášených v červnu letošního roku. Znění aktuálně vyhlášených výzev Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo s předstihem, aby žadatelé o dotaci měli dostatek času na kvalitní přípravu svých projektů. V prvních výzvách nového Operačního programu Životní prostředí jsou přijímány žádosti o dotaci na projekty zaměřené na zlepšení kvality vody, ovzduší, zpracování odpadu a ochranu přírody.

Spuštění žádostí krajů o prostředky na tzv. kotlíkové dotace

V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 byly spuštěny i tzv. kotlíkové dotace, určené přímo občanům ČR na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém. Jednotlivé kraje, které budou dotace občanům poskytovat, se nyní musí nejpozději do 30. září o prostředky přihlásit na Státním fondu životního prostředí ČR. Nevyhovujících kotlů je v celé České republice podle MŽP až 350 tisíc, cílem dotačního programu je do roku 2020 obnovit alespoň čtvrtinu.

Úplně znění výzev a další informace naleznete přímo na stránkách Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ZDE.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR