OP VVV: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

OP VVV: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
13.7.2017

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) byly 11. července 2017 vyhlášeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dvě výzvy, a to Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI.

Záměrem nových výzev je podpora vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.

Více informací o jednotlivých výzvách naleznete zde:
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Žádosti o podporu budou přijímány do 15. listopadu 2017.

Pro žadatele o finanční podporu se bude 26.7.2017 konat v Praze seminář, který seznámí účastníky s věcnou částí výzvy, pravidly finančního řízení a procesu hodnocení.

Na seminář je možné zaregistrovat se do 17.7.2017 zde, kapacita je však omezena.