OP PIK: Nově otevřená výzva v programu Služby infrastruktury

OP PIK: Nově otevřená výzva v programu Služby infrastruktury
8.9.2017

Dne 4. 9. 2017 byla vyhlášena čtvrtá výzva v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 v programu Služby infrastruktury, který se zaměřuje na podpůrné inovační infrastruktury.  

Cílem tohoto programu je zvýšit intenzitu výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, které jsou založeny na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků či služeb.

Příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty. Výše podpory je až 50 % na projekty, které zakládají veřejnou podporu a 75 % na projekty, které veřejnou podporu nezakládají. Plánovaná alokace výzvy je 400 milionů korun. Dotaci lze získat ve výši 1 – 30 milionů korun na nestavební projekty, 5 – 100 milionů korun na projekty obsahující stavební práce.

Podporu lze získat na výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, rozšíření inovační infrastruktury či provozování inovační infrastruktury (pouze v režimu de minimis) na území ČR mimo hlavní město Prahu.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 9. 2017 do 22. 12. 2017.

Více informací o výzvě na stránkách Agentury pro podnikání a inovace, která přijímá žádosti o podporu. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.