Nový balíček opatření Evropské komise: Winter Package - Clean Energy for All Europeans

Nový balíček opatření Evropské komise: Winter Package - Clean Energy for All Europeans
13.12.2016

Dne 30. listopadu zveřejnila Evropská komise tzv. zimní balíček, zaměřený na dostupnou energii pro všechny Evropany. 

Soubor obsahuje návrhy pro aktualizaci směrnic z oblasti energetiky (trh s elektřinou a spotřebitelé, energetická účinnost a energetická účinnost pro budovy, ekodesign a obnovitelné zdroje) a další dokumenty.

Více informací naleznete na stránkách Evropské komise.

O tzv. zimním balíčku informoval i místopředseda Evropské komise a komisař pro energetickou unii v Evropské komisi Maroč Ševčovič v rámci konference SET Plan 2016, které jsme se minulý týden zúčastnili a ze které Vám přinášíme zápis.