Nové způsoby financování renovací budov

Nové způsoby financování renovací budov
5.2.2018

Mezi inspirativními příklady dobré praxe v oblasti financování energetické obnovy budov se dostaly i příklady z České republiky. Obsahuje je nově spuštěný online nástroj Finermap, který umožňuje vlastníkům a správcům veřejných a soukromých budov, zástupcům měst a obcí nebo malým a středním podnikům rychle a intuitivně najít zajímavé formy financování prostřednictvím nedotačních finančních nástrojů.

Příklady jsou uvedeny v georeferenční mapě, která zobrazuje výběr finančních nástrojů pro financování projektů s důrazem na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie na celém světě. Zastoupeny jsou jak základní typy finančních nástrojů, tj. garance, úvěry a kapitálové investice, tak i jejich kombinace s různou formou nastavení základních parametrů i závislostí, jako například energetické služby se zárukou (Energy Performance Contracting, EPC) nebo lokální sdružení občanů. Ta mohou vznikat za účelem kolektivního vyjednávání o koncových cenách energií a zároveň podporovat energeticky efektivních projekty.

České příklady dobré praxe tvoří zajímavý průřez možností použití finančních nástrojů. Národní divadlo v Praze, Moravská Třebová nebo Mohelnice představují úspěšné EPC projekty, zateplení bytového domu na jihu Čech bylo financováno z pilotního programu Evropské komise a Evropské investiční banky; PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency). Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí podnikatelům program Úspory energie (pro podnikatele mimo Prahu) a program Energ (pro podnikatele v Praze), zatímco litoměřický Fond úspor je inspirací pro obce, jak s minimální zátěží rozpočtu najít prostředky na financování úsporných opatření.

Mapa obsahuje v současné době zhruba 100 osvědčených postupů, ale jejím cílem je dosáhnout počtu 150. Každý příklad je doplněn podrobnými ekonomickými údaji o konkrétním nástroji, které lze filtrovat, vyčíslit, vytisknout a stáhnout. Partneři projektu, v České republice to je Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a hlavní město Praha, byli pověřeni stanovením osvědčených postupů, které nejlépe vyhovovaly místním a regionálním podmínkám, kdy byla klíčovým kritériem výběru finanční výkonnost a dopad na snížení emisí uhlíku.

FINERPOL, Finanční nástroje pro energetické renovace

Nástroj Finermap byl vyvinut v rámci evropského projektu FINERPOL, jehož hlavním cílem je podpora nových nebo zlepšení stávajících politik zaměřených na poskytování podpory prostřednictvím finančních nástrojů, jejichž cílem je financovat projekty s cílem zefektivnění energetické účinnosti a využitím obnovitelných zdrojů energie v budovách. Projekt počítá s využitím finančních prostředků dle tzv. „Junkerova plánu“, finančních institucí a Evropské investiční banky. Výsledkem by měla být širší nabídka dostupných forem financování pro vlastníky budov i developery a oživení odvětví stavebnictví.

Evropský projekt FINERPOL, který koordinuje španělská energetická agentura Agenex, je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) z programu územní spolupráce INTERREG EUROPE, s alokací více než 1 milion eur. Začal v dubnu 2016 a bude trvat do roku 2020.

Kromě Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a hlavního město Praha tvoří projektové konsorcium zástupci energetické agentury Agenex, regionální vlády provincie Extremadura, Univerzity aplikovaných věd Západní Makedonie, autonomní provincie Trento, města Plymouth a Centra excelence a inovací pro automobilový průmysl (CEiiA).

Pro více informací:
Tereza McLaughlin Váňová, mclauter@cvut.cz, tel. 792 311 399
Nástroj Finermap http://www.agenex.net/finermaptool/