Nové výzvy OPŽP pro odpadové hospodářství

Nové výzvy OPŽP pro odpadové hospodářství
8.8.2016

Kraje, města, obce, podniky i další původci odpadu mají nyní šanci získat téměř 2 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí 2014+ (OPŽP) na odpadové hospodářství. MŽP totiž vyhlásilo dvě nové výzvy, v rámci nichž podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady. Příjem žádostí startuje 1. září a potrvá až do 30. listopadu 2016.

Evropské dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic a podpoří i projekty, které pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů.

Konkrétně se bude jednat o následující výzvy:

40. výzva OPŽP

Mezi hlavní cíle bude patřit snížení množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door. V rámci této výzvy je k dispozici 100 milionů korun.

Více informací naleznete ZDE.

41. výzva OPŽP

Dotaci v této výzvě získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadu nebo na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice. Podporou dalšího zpracovávání odpadů chce MŽP efektivně snižovat množství odpadů, které končí na skládkách. K dalším podporovaným aktivitám patří výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických odpadů za předpokladu, že nebudou skládkovány.

Více informací naleznete ZDE.